AİLEHEKİMİHUKUKU.COM

Mevzuat Yargı Kararları Aile Hekimliği Haberleri Aile Hekimliğinde Günlük Uygulamalar Hukuk Haberleri Kitap Tavsiyeleri Malpraktis Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddet
           
Loading

Twitter'de Aile Hekimliği ile ilgili neler konuşuluyor?

"aile hekim" hakkında Tweetler

 

Güncellemeler:

10.12.2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri konulu 2014/33 sayılı Genelgesi için tıklayınız Yeni
08.10.2014
26/09/2014 tarih ve 2014/29 sayılı Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Konulu Genelge için tıklayınız
16.09.2014 6552 sayılı Torba Yasa ile Aile Hekimliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarında yapılan değişiklikler işlenmiştir. Erişim için tıklayınız
29.07.2014 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de değişiklik için tıklayınız
01.06.2014  Aile Hekimliği Uygulamasında Performans Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları hakkında THSK yazısı için tıklayınız
19.07.2013 
AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU UYARIYOR- AİLE HEKİMLİĞİ BİTİRİLİYOR - AHEF açıklaması için tıklayınız